Ποιοτικοί έλεγχοι

 

  • Έλεγχος πρώτης ύλης
  • Έλεγχος σε κάμψη
  • Έλεγχος εφελκυσμού, συμπίεσης
  • Υδροστατικός έλεγχος 50 bars
  • Έλεγχος διαστάσεων, σχήματος
  • Έλεγχος γαλβανίσματος DIN 244
  • Πιστοποιητικό ISO 9001:2000
  • Πιστοποιητικό προδιαγραφών
qualitycontrol1qualitycontrol2