Σωληνουργία

Η εταιρεία ΥΙΟΙ Κ.Β.ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ ιδρύθηκε το 1996 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή χάλυβα και στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η εταιρεία αναπτύσσεται σταθερά από την ίδρυσή της, επενδύοντας στην ποιότητα και τις νέες τεχνολογίες.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας παράγονται:

  • Σωλήνες Κατασκευών

Η ΥΙΟΙ Κ.Β.ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. παράγει πλήρη γκάμα χαλυβδοσωλήνων, γαλβανισμένων εν θερμώ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10240, για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις με την εγκατάσταση σύγχρονων γραμμών παραγωγής και με τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού της.

  • Σωλήνες Νερού-Φυσικού Αερίου KB TUBO

Οι χαλυβδοσωλήνες KB TUBO (EN 10025) καλύπτουν τις ανάγκες όλων των θερμοϋδραυλικών δικτύων (ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού) και των δικτύων φυσικού αερίου. Πρόκειται για γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες, που εναρμονίζονται με το πρότυπο ΕΝ 10240, με ραφή και σπείρωμα.

  • Βάσεις Στήριξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Οι βάσεις στήριξης KB TUBO, ιδανικές για χρήση σε κάθε έδαφος, πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνολογία, αισθητική εμφάνιση και ποιότητα. Τα συστήματα κατασκευάζονται από γαλβανισμένους εν θερμώ χαλυβδοσωλήνες που εγγυώνται υψηλή αντοχή και προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης.

Το σύστημα βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών KB TUBO είναι κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

 

Τα προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν πιστοποίηση κατά EN ISO 9001:2008 από την TUV Austria.