Βάσεις στήριξης ΦΒ

βάση στήριξης ΦΒΗ εταιρεία μας, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία της από την επεξεργασία του χάλυβα για την κατασκευή των ποικίλων προϊόντων της, σχεδίασε και υλοποίησε μια εξαιρετική και καινοτόμα πρόταση για τις βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών (φ/β) πλαισίων, για την εγκατάστασή τους σε φωτοβολταϊκά πάρκα, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοσή τους.

Οι βάσεις στήριξης KB TUBO πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνολογία, αισθητική εμφάνιση και ποιότητα. Τα συστήματα κατασκευάζονται από γαλβανισμένους εν θερμώ χαλυβδοσωλήνες και είναι ιδανικά για χρήση σε κάθε έδαφος (σύσταση, κλίση), καθώς προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης. Το σύστημα βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών KB TUBO είναι κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Οι βάσεις στήριξης KB TUBO, πιστοποιημένες από την TÜV Austria (EN ISO 9001:2008):

  • Κατασκευάζονται από γαλβανισμένους εν θερμώ σωλήνες, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 10240, έτσι ώστε να αντέχουν σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
  • Είναι συμβατές με οποιοδήποτε τύπο φ/β πλαισίου.
  • Παρέχουν την πρόσθετη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης κατά την τοποθέτησή τους ανεξάρτητα από την κλίση του εδάφους.
  • Εξυπηρετούν κάθε περίπτωση εγκατάστασης.

     

Δείτε εδώ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ για τις ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KB TUBO