Σωλήνες κατασκευών

 

Size (mm)Wall thickness
1.5 2.0 2.5 3.0 4.0
21 black-dot black-dot black-dot    
26 black-dot black-dot black-dot black-dot  
33 black-dot black-dot black-dot black-dot  
38 black-dot black-dot black-dot black-dot  
42 black-dot black-dot black-dot black-dot black-dot
48 black-dot black-dot black-dot black-dot black-dot
51 black-dot black-dot black-dot black-dot black-dot
60 black-dot black-dot black-dot black-dot black-dot
63 black-dot black-dot black-dot black-dot black-dot
70 black-dot black-dot black-dot black-dot black-dot
76   black-dot black-dot black-dot black-dot
89   black-dot black-dot black-dot black-dot
114   black-dot black-dot black-dot black-dot
150   black-dot black-dot black-dot black-dot

 
solines-kataskeuon