Εγκαταστάσεις Αεριοποίησης Βιομάζας

Η εταιρία μας στον τομέα αυτό είναι η πρώτη που έχει εγκαταστήσει σύστημα αεριοποίησης βιομάζας στην Ελλάδα.

 

Στον τομέα αυτό, διαθέτει το δικό της τμήμα R & D, γεγονός που της επιτρέπει να διαχειριστεί τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες καλύτερα. Την ίδια στιγμή, βελτιώνει συνεχώς την απόδοση των συστημάτων της με βάση το feedback από τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα.

 

Προσφέρει αεριοποιητές που μπορούν να λειτουργήσουν με τη χρήση πολλαπλών πρώτων υλών. Με τον τρόπο αυτό λύνονται ζητήματα διαθεσιμότητας βιομάζας.

 

biomass